PHỐI HỢP KHÁNG SINH (Amoxicillin + Colistin)
Lê Trần Thái Anh 03/07/2023

Amoxicillin thuộc nhóm beta-lactam, liên kết với các protein liên kết penicillin ức chế một quá trình kích hoạt các enzyme tự phân giải trong thành tế bào vi khuẩn làm ly giải thành tế bào, do đó phá hủy tế bào vi khuẩn.

Tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gram dương, gram âm.

Colistin (Polymyxin E) là kháng sinh thuộc nhóm Polypeptides. Do tính phân cực, tan trong nước nên colistin không được hấp thu qua đường tiêu hóa, sử dụng bằng đường uống chỉ có tác dụng tại chỗ.

Diệt vi khuẩn G- vì receptor của chúng là phosphatidyl ethanolamin trên màng nguyên sinh chất chỉ có ở vi khuẩn G-.

Amoxicillin  có thể được kết hợp với kháng sinh nhóm polypeptides, chất ức chế enzyme beta-lactamase,... Ví dụ như là Amoxicillin + Colistin (1), trong số này là axit clavulanic và sulbactam (2):

(1) Amoxicillin dễ hấp thu sâu rộng qua đường tiêu hóa đạt nồng độ trong máu 1-2h sau khi uống. Colistin hấp thu kém qua đường tiêu hóa nên được sử dụng để tiêu diệt vi khuẩn có hại tại đường tiều hóa.

(2) Các chất ức chế beta-lactamase này chúng có thể mở rộng phổ của amoxicillin cho các sinh vật sản xuất enzyme beta-lactamase khi kết hợp với amoxicillin.

Thuốc kháng sinh diệt khuẩn, thường có hiệu quả nhất theo cách "phụ thuộc vào thời gian" chứ không phải là cách "phụ thuộc vào nồng độ".

=> Phối hợp amoxicilin và colistin giúp: thuốc dễ hấp thu sâu rộng, nhanh và tiêu diệt vi khuẩn có hại tại đường tiều hóa.

Tài liệu tham khảo

Amoxicillin - StatPearls - Giá sách NCBI (nih.gov)

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN